Müügitingimused

 

Kehtivad alates 03.02.2021.

 

Käesolevad „Marianne unenõustaja“ müügitingimused (edaspidi „Müügitingimused“) kehtivad kaupade ja teenuste otsmisel aadressil www.mariannetobro.ee või selle alamdomeenidel asuvast veebipoest (edaspidi „Veebipood“). Veebipoe omanik ja operaator on Malviine OÜ (registrikood 14349290). Veebipoes ostu sooritanud isikut nimetatakse edaspidi „Klient“.

 1. OSTU VORMISTAMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE

  1. Toote ostmiseks tuleb Veebipoes valida vastav toode või teenus (edaspidi „Toode“), registreerida end Veebipoe kasutajaks, täita veebilehel nõutud andmeväljad ja sisestada maksekaardi andmed. 

  2. Makse sooritamisega loetakse Veebipoe ja Kliendi vahel sõlmituks ostu-müügileping, mis jõustub samaaegselt (makse sooritamisega). Leping lõpeb automaatselt hetkest, kui Kliendil ei ole ühtegi aktiivse ligipääsuga Toodet. 

  3. Tooted on mõeldud Kliendile personaalseks kasutamiseks ja Tooteid või nendega seotud sisumaterjalide paljundamine, kopeerimine, refereerimine, jagamine või kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemine ei ole lubatud. Eeltoodud keelu rikkunud Klient on kohustatud tasuma ühekordse Toote hinna iga isiku kohta, kellele on vastava Toote materjalid osaliselt või täielikult kättesaadavaks tehtud. Käesolevas punktis nimetatud kohustus kehtib tähtajatult ja ei lõpe Toote ostu-müügilepingu lõppemisega. 
    

 2. KAUBA- JA HINNAINFO

  1. Toodete kirjeldus ja hinnad on märgitud Toodete infolehel. Toodete hinnad on esitatud eurodes. 

  2. Toodete ostmisel võib olla võimalik rakendada sooduskoodi. Sooduskood on unikaalne kood, mille väljastame kampaaniate korras kas kõikidele ostjatele või personaalselt konkreetsetele ostjatele. Sooduskoodi kasutamiseks tuleb kood sisestada tellimuse vormistamisel lahtrisse “kupongi kood” ja klikkida nupul “kasuta kupongi”, mille järel rakendub soodustus ostukorvi hindadele.
    

 3. DIGITAALSED TOOTED

  1. Teatud Tooted, sh videoloengud, videokursused ja e-kursused (edaspidi „Digitaalne Toode“) ei sisalda personaalset nõustamist ja on Kliendile kättesaadavad vaid digitaalselt Veebipoe veebipõhises Klientidele mõeldud keskkonnas, mis asub aadressil kursused.mariannetobro.ee (edaspidi „Kasutajakeskkond“). 

  2. Digitaalse Toote ostmisel on Kasutajal võimalik küsida lisaküsimusi Kasutajakeskkonnas. Veebipood vastab küsimustele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul või 5 tööpäeva jooksul peale Veebipoe nõustaja puhkuse lõppemist. Puhkuse aegadest teavitab nõustaja sotsiaalmeedia kanalite kaudu ette vähemalt 2 nädalat. Kasutaja võib esitada lisaküsimusi Digitaalse Toote materjali, seal kajastatud meetodite ja nende rakendamise kohta. Küsimuste esitamise võimalus ei sisalda analüüsi ostja personaalse olukorra kohta. Veebipood vastab küsimustele vaid Kasutajakeskkonnas s.t et Veebipood ei vasta küsimustele emaili, Facebooki lehe, Instagrami sõnumite või muude kanalite kaudu.

  3. ​Ligipääs Digitaalsele Tootele (v.a. KKK, vt. tähendust allpool) on aktiivne 180 päeva. Kliendil on võimalik pikendada ligipääsu kuni 12 kuuni. Selleks tuleb enne ligipääsu kehtivuse lõppu kirjutada oma soovist aadressile info@mariannetobro.ee. Veebipoel on õigus ligipääsu pikendamisest keelduda. Veebipood ei pea keeldumist põhjendama. 
    

 4. KÜSI KÜLALT KOGUKOND

  1. Veebipoes on võimalik osta ligipääs Tootele „Küsi Külalt Kogukond“ (edaspidi „KKK“), mille sisu on kombinatsioon Digitaalsetest Toodetest ja veebipõhisest koolitamisest ning nõustamisest. KKK-ga liitunud Klientidele pakutav sisu ja muud võimalused on välja toodud Veebipoes KKK infolehel. 

  2. KKK-ga liitumisel valib Klient tellimuse intervalli (kuu, kvartal, aasta vms.) ja nõustub sellega, et tema tellimus uueneb tellimusperioodi lõppemisel automaatselt vastava intervalli võrra. Samuti nõustub Klient, et Veebipoel on õigus tellimuse pikenemisel automaatselt sooritada pikendamisele vastav makse Kliendi maksekaardilt. Kliendil on õigus tellimuse automaatne uuenemine igal hetkel tühistada. Sellisel juhul lõpeb Kliendi ligipääs KKK sisule ettemakstud tellimusperioodi lõppemisel. 

  3. KKK-ga liitunud Kliendil peab kõikide KKK võimaluste kasutamiseks olema tehniline võimekus osaleda nn videokonverentsil, sh peab Kliendil olema võimalus kasutada arvutit või nutiseadet, millel on piisavalt kiire internetiühendus, mikrofon ja kõlarid. Veebipood ei vastuta võimalike probleemide või takistuste eest, mis Kliendil võivad tekkida seoses KKK võimaluste kasutamisega, mis on tingitud Kliendi tehnilisest seadmete või internetiühenduse mittevastavusest. 

  4. Veebipood ei vastuta selle eest, kui KKK Klientidele mõeldud „otse“ toimuv veebikoolitus või veebikoosolek jääb ära Veebipoest sõltumatutel põhjustel. Eelkõige loetakse sellisteks põhjusteks koolitaja (või tema hooldamist vajava pereliikme) haigestumine või muu isiklikku laadi hädaolukord. Sellisel juhul teavitab Veebipood KKK tellijaid võimalikult vara vastava koolituse või koosoleku ära jäämisest e-posti teel ja KKK Facebook’i grupis ning määrab uue toimumise aja, mis ei või olla varem, kui 3 päeva alates ära jäänud sündmusest.
    

 5. TAGANEMINE

  1. Digitaalse Toote ostnud Kliendil (v.a. juriidilisel isikul) on õigus 14 päeva jooksul alates vastava Digitaalse Toote ostmisest ostu-müügilepingust taganeda. Lepingust taganemiseks tuleb esitada kirjalik lepingust taganemise avaldus, milles märkida ostmisel kasutatud e-posti aadress ja lepingust taganemise põhjus ning saata see digitaalselt allkirjastatuna aadressile info@mariannetobro.ee. Veebipood teeb tagasimakse hiljemalt 14 päeva jooksul peale avalduse kätte saamist samale maksekaardile, millega Klient makse teostas. Taganemisõigus ei kohaldu eelsalvestamata Toodetele ja KKK-le (õiguslik alus VÕS § 53 lg 11 p 7´). 
    

 6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA PRIVAATSUS

  1. Isikuandmete vastutav töötleja on Veebipood. Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud andmed makselahenduse pakkujale Stripe, kes on isikuandmete volitatud töötleja. 

  2. Veebipood kinnitab, et Kliendi poolt edastatud andmete kaitse on tagatud ja Kliendi isikuandmete töötlemisel rakendatakse isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid. Makselahenduse turvalisuse tagab krüpteeritud andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs. 

  3. Kliendi poolt ostukorvis sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) kasutatakse ainult lepingu täitmiseks ja ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel, samuti Toote edastamiseks seotud osapooltele (nt. Omniva, SmartPost).

  4. Uudiskirjade edastamiseks (v.a juhul kui Klient ei ole ise selleks soovi avaldanud) ning otseturustuseks ostukorvis antud isikuandmeid ei kasutata. 
    

 7. MÜÜGITINGIMUSTE MUUTMINE

  1. Veebipoel on õigus käesolevaid Müügitingimusi ja Toodete tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Veebipood teatab Müügitingimuste muutmisest Klientidele (kellel on aktiivse ligipääsuga Toode) mõistliku aja ette e-posti teel. 
    

 8. OLULINE INFO

  1. Veebipoe poolt pakutavad teenused ja tooted ei ole ühelgi juhul käsitletavad tervishoiuteenusena. Veebipoe Tooted ja nendega seotud materjalid ei ole koostatud tervishoiutöötajate poolt. Veebipoe nõustajad või koolitajad ei ole üldjuhul tervishoiutöötajad. Veebipoe nõustajad või koolitajad ei määra meditsiinilisi diagnoose ega määra ravi või ravimeid. 

  2. Veebipood soovitab kõikidel Klientidel terviseprobleemide (või nende tekkimise kahtluse) või kahtluse korral Toote materjalides sisalduvate meetodite sobivuse osas (nii Kliendile kui Kliendi hoolealusele) konsulteerida vastava valdkonna tervishoiutöötajaga. 
    

 9. RIKKUMISED, VAIDLUSTE LAHENDAMINE

  1. Kui Kliendil on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@mariannetobro.ee.

  2. Kui Klient ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust läbirääkimiste teel, on Kliendil võimalik pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

  3. Veebipoel on õigus ühepoolselt piirata Kliendi ligipääsu kõikidele Toodetele või Kasutajakeskkonnale, kui on põhjendatud kahtlus, et Klient on rikkunud mõne Toote ostu-müügilepingut, sh käesolevaid Müügitingimusi. 
    

KONTAKT

Malviine OÜ

registrikood: 14349290

koduleht: www.mariannetobro.ee 

e-mail: info@mariannetobro.ee 

aadress: Kibuvitsa 4a, Pärnu 80034