top of page

MÜÜGITINGIMUSED

Uuendatud alates 01.03.2022

1 ÜLDISED TINGIMUSED

1.1 Käesolevad müügitingimused kehtivad kaupade ja teenuste ostmisel aadressil www.mariannetobro.ee või selle alamdomeenidel asuvast veebipoest (edaspidi “Veebipood”). Veebipoe omanik ja operaator on Malviine OÜ (registrikood 14349290). Veebipoes ostu sooritanud isikut nimetatakse edaspidi “Klient”.

1.2 Lisaks käesoleval lehel kirjas olevatele tingimustele reguleerib Kliendi ja Veebipoe vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtiv Võlaõigusseadus, Tarbijakaitseseadus ja teised olulised õigusaktid.

1.3 Veebipoel on õigus käesolevaid Müügitingimusi ja Toodete tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.mariannetobro.ee/muugitingimused.

1.4 Veebipoes müüdavad tooted on autorikaitse objekt. Tooted on mõeldud Kliendile isiklikuks kasutamiseks ja Toodete või nendega seotud materjalide paljundamine, kokkuvõtete tegemine, kopeerimine, refereerimine, muutmine, jagamine või kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegemine ei ole lubatud. Eeltoodud keeldu rikkunud Klient on kohustatud tasuma ühekordse Toote hinna iga isiku kohta, kellele on vastava Toote materjalid osaliselt või täielikult kättesaadavaks tehtud. Käesolevas punktis nimetatud kohustus kehtib tähtajatult ja ei lõpe Toote ostu-müügilepingu lõppemisega.

2 HINNAINFO JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

2.1 Toodete kirjeldus ja hinnad on märgitud Veebipoes. Toodete hinnad on esitatud eurodes.

2.2 Toote ostmiseks tuleb Veebipoes valida vastav toode või teenus (edaspidi “Toode”), registreerida end Veebipoe kasutajaks, täita veebilehel nõutud andmeväljad ja sisestada maksekaardi andmed.

2.3 Veebipoes on võimalik tasuda krediit- või deebetkaardiga läbi Stripe makselahenduse.

2.4 Veebipoes on võimalik rakendada sooduskoodi. Sooduskood on unikaalne kood, mille väljastame kampaaniate korras kas kõikidele ostjatele või personaalselt konkreetsetele ostjatele. Sooduskoodi kasutamiseks tuleb kood sisestada tellimuse vormistamisel lahtrisse “kupongi kood” ja klikkida nupul “kasuta kupongi”, mille järel rakendub soodustus ostukorvi hindadele.

2.5 Kontrolli enda sisestatud andmete õigsust, ostukorvi sisu ja ostu summat ning ostu sooritamiseks vajutage nupule “osta”.

2.6 Tellimuse täitmine toimub automaatselt ning tellimuse kinnitus jõuab Kliendi meiliaadressile üldjuhul mõne minuti jooksul.

 

​3 DIGITAALSED TOOTED

3.1 Teatud Tooted, sh videoloengud ja e-kursused (edaspidi „Digitaalne Toode“) on Kliendile kättesaadavad vaid digitaalselt Veebipoe veebipõhises Klientidele mõeldud keskkonnas, kuhu saab sisse logida aadressil www.mariannetobro.ee/logi-sisse (edaspidi „Kasutajakeskkond“).

3.2 Digitaalse Toote soetanud Kliendil peab materjalide vaatamiseks olema tehniline võimekus vaadata ja kuulata videomaterjali, avada pdf ja Google Docs faile, sh peab Kliendil olema võimalus kasutada arvutit või nutiseadet, millel on piisavalt kiire internetiühendus ja kõlarid või kõrvaklapid. Veebipood ei vastuta võimalike probleemide või takistuste eest, mis Kliendil võivad tekkida seoses Digitaalse Toote võimaluste kasutamisega, mis on tingitud Kliendi tehnilisest seadmete või internetiühenduse mittevastavusest.

3.3 Digitaalsed Tooted ei sisalda personaalset nõustamist ega täiendavatele küsimustele vastamist e-maili, sotsiaalmeedia sõnumite ega muude kanalite kaudu. Tegemist on ise õppimist toetavate informatiivsete materjalidega.

3.4 Kliendil on õigus Kasutajakeskkonda kasutada ja Toodetele ligi pääseda tähtajatult ehk nii kaua kuni Veebipood tegutseb ja neid Tooteid pakub. Kui Veebipood suletakse tegevuse lõpetamise tõttu või Toote müümine lõpetatakse, siis on Kliendil õigus soetatud Toodetele ligi pääseda veel vähemalt 30 päeva.

[Kuni 28.02.2022 soetatud Toodetele kehtis 90-180 päevane ligipääs ja Kasutajakeskkonna kaudu lisaküsimuste esitamise võimalus. Kui oled soetanud Veebipoe kaudu une e-kursuseid 01.03.2020 kuni 28.02.2022 vahemikus ja soovid uuesti une e-kursuste materjalidele ligi pääseda, siis kõigepealt logi sisse kasutajaga, mida ostu sooritades kasutasid ja kontrolli, kas ligipääs on olemas. Kui mitte, siis kirjuta info@mariannetobro.ee. Tähtajalise ligipääsu muutmine tähtajatuks ei sisalda küsimuste küsimise võimaluse pikenemist, Küsi Külalt Kogukonna jm materjalidele ligipääsu pikendamist, mida Veebipoes enam ei pakuta.]

3.5 Veebipood võib teha muudatusi oma Kasutajakeskkonnas sisalduvates materjalides. Veebipood ei võta kohustust materjale uuendada.

3.6 Klient mõistab ja aktsepteerib, et Veebipood ei saa garanteerida ühtki kindlat tulemust ega ajalist eesmärki, sest tulemus sõltub suurel määral Kliendi ootustest, materjalidega tutvumise põhjalikkusest, rakendamise viisidest ja järjepidevusest ning ka lapse ja vanema individuaalsetest eripäradest.

3.7 Veebipoe poolt pakutavad Tooted ei ole ühelgi juhul käsitletavad tervishoiuteenusena ega psühholoogilise nõustamisena. Terviseprobleemide või nende kahtluste korral (nii Kliendi kui Kliendi hoolealuse puhul) vastutab Klient ise tervishoiutöötaja poole pöördumise eest. Klient vastutab ise otsuste eest, mis ta Veebipoe Toodete ja nendega seotud materjalide põhjal teeb.

3.8 Veebipoel on õigus ühepoolselt piirata Kliendi ligipääsu kõikidele Toodetele või Kasutajakeskkonnale, kui on põhjendatud kahtlus, et Klient on rikkunud mõne Toote müügilepingut, sh käesolevaid Müügitingimusi. Selline on näiteks olukord, kus Kasutajakeskkonda sisse logimise ja videote vaatamise muster annab aluse kahtlustada, et ligipääsu on jagatud kolmandate isikutega.

 

4 TAGANEMINE

4.1 Tulenevalt Võlaõigusseaduse § 53 lg 4-s loetletud tingimustest, ei kehti Veebipoe Toodetele 14 päevane tagastusõigus.

4.2 Digitaalse Toote ostnud Kliendil (v.a. juriidilisel isikul) on võimalus taganeda ostust 14 päeva jooksul, aga vaid juhul, kui ta ei ole alustanud materjalidega tutvumist ja seda kinnitab väljavõte Kasutajakeskkonnast. Lepingust taganemiseks tuleb teavitada Veebipoodi esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates ostust. Teavitada tuleb e-maili teel (info@mariannetobro.ee), kirjas selgelt väljendada oma soovi ostust taganemise kohta ning ära märkida e-posti aadress, mida kasutati ostu sooritamisel.

4.3 Raha tagastatakse Kliendi kontole läbi Stripe keskkonna 5-10 tööpäeva jooksul peale maksekäsu sisestamist.

5 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA PRIVAATSUS

5.1 Isikuandmete vastutav töötleja on Veebipood. Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud andmed makselahenduse pakkujale Stripe, kes on isikuandmete volitatud töötleja. 

5.2 Veebipood kinnitab, et Kliendi poolt edastatud andmete kaitse on tagatud ja Kliendi isikuandmete töötlemisel rakendatakse isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid. Makselahenduse turvalisuse tagab krüpteeritud andmesidekanal, mille käigus puudub kolmandatel isikutel isikuandmetele ja pangarekvisiitidele ligipääs. 

5.3 Kliendi poolt ostukorvis sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) kasutatakse ainult lepingu täitmiseks ja ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel, samuti Toote edastamiseks seotud osapooltele.

5.4 Uudiskirjade edastamiseks (v.a juhul kui Klient ei ole ise selleks soovi avaldanud) ning otseturustuseks ostukorvis antud isikuandmeid ei kasutata. 

 

6 PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

6.1 Veebipood vastutab Müügitingimustele mittevastavuste ja puuduste eest, mis ilmnevad Toote tarbimise ajal. (Näiteks, kui Veebipoe poolsetel tehnilistel põhjustel video vaatamine või mõne faili avamine ei tööta.) Eeldatakse, et Toode vastab nõuetele. Vastava eelduse ümberlükkamine on Kliendi kohustus.

6.2 Puudusega Toote puhul on Kliendil õigus esitada Veebipoele kaebus. Toote puuduse ilmnemisel lõpetab Klient koheselt selle kasutamise ja esitab viivitamatult kaebuse Veebipoele. Kaebuse esitab Klient e-kirja teel aadressile info@mariannetobro.ee ja see peab sisaldama Kliendi nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi (millega ost sooritati), tellimuse kinnitust ja Toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpset kirjeldust.

6.3 Veebipood võtab Kliendiga ühendust esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kätte saamisest. 

6.4 Veebipood ei vastuta Toote puuduste eest, mis on tekkinud Toote otstarbele mittevastava kasutamise tõttu.

6.5 Kui Klient ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust läbirääkimiste teel, on Kliendil võimalik pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

 

Osaühingu rekvisiidid:

Malviine OÜ

Registrikood 14349290

E-mail info@mariannetobro.ee

bottom of page